Perinatale sensibilisatie

Perinatale sensibilisatie

barende vrouw

Voor wie?

Voor vroedvrouwen en Doula’s die werken met groepen.

Wat?

Werken met jezelf en werken met groepen ter voorbereiding op de bevalling; begeleiding tijdens zwangerschap en vroeg ouderschap.

Meermaals heb ik in het verleden deze opleiding verzorgd. Het bestond uit 70 uren, verdeeld over 11 dagen. Ondertussen heb ik verdere opleidingen gevolgd en geef ik ook graag een deel daarvan door. Daarom herverdeel ik deze opleiding nu tot 3  losstaande modules.

Module 1 (= 7 dagen) heet ‘Interactief lesgeven’ en zal om de 5 à 6 weken doorgaan.
Module 2 (= 7 dagen) wordt ‘Holistisch lesgeven’. De dagen zullen ook om de 5 à 6 weken plaats vinden.
Module 3 ( = 7 dagen)  ‘Helen van het geboorteveld’ omvat een volle week persoonlijke ontwikkelingsreis.
Indien je mijn vorige opleiding hebt gevolgd, kan je meteen module 2 volgen.
Module 3 is een losstaande workshop en kan na de andere modules of apart gevolgd worden.

De weg die we samen zullen bewandelen zal niet alleen je kennis en achtergrond rond perinatale sensibilisatie verruimen, maar je zal tegelijk een innerlijke weg afleggen. De manier waarop een deel van deze cursus gegeven wordt, is gebaseerd op de filosofie van de Engelse vereniging  ‘The National Childbirth Trust’. Het is een proefondervindelijke benadering. Alle informatie die doorgegeven wordt, wordt eerst gevoeld, beleefd, geëvalueerd door jezelf.  Wat de Engelsen een goede ” antenatal teacher” noemen, is dan ook die persoon die inzicht heeft op haar eigen ervaringswereld en  haar vooroordelen, maar die op een gezonde manier kan afstand nemen van deze ideeën en gevoelens terwijl ze lesgeeft. ” Proefondervindelijk onderwijs” houdt ook in dat de manier waarop deze lessen verlopen, automatisch een model inhouden hoe je in de praktijk aan (toekomstige) ouders kan lesgeven. Het doen, daar gaat het hem om, net als het voor ouders gaat over het ervaren, het uitproberen, het bespreken en niet alleen het luisteren naar algemene theoretische uitleg.

Verder steunt de diepere voorbereiding op de werkmethodes van de internationale organisatie ‘Birth into Being’. Elena Vladimirova ontdekte het Geboorteveld en welke invloeden hierop inwerken. Ze ontwikkelde helingstechnieken voor toekomstige ouders en voor iedereen die betrokken zijn bij het Geboorteveld  en/of die hun eigen negatieve imprints willen uitzuiveren.

In Module 1 blijft je zelfreflectie beperkt tot het ervaren welk soort leerling en dus begeleider je zelf bent. Hoe sta jij tegenover de huidige verloskunde? Wat vind jij de verantwoordelijkheid van een vroedvrouw? Welke verantwoordelijkheden ben je zelf bereid om in dit kader op te nemen? Welke vooroordelen leven in jou? Hoe leer je zelf, onthoud je, ervaar je?
Je leert er vele interactieve lesmethodes en hoe je dit voor een variabel doelpubliek kan aanpassen. Vanuit een theoretisch kader over hoe volwassenen leren en via vele praktijk oefeningen, wordt een concreet beeld geschept hoe je prenatale lessen er kunnen uitzien.  Op het einde van de reeks heb je zelf de rode draad van een reeks in mekaar gestoken, zodat je met deze kant-en-klare handleiding meteen concreet GVO lessen kan gaan geven.

Module 2 gaat dieper. Vanuit een holistische mensvisie nodig ik je uit om alle niveaus van mens-zijn aan te spreken wanneer je ouders begeleidt. Ook je zelfreflectie wordt dieper.
Sta jij in je eigen kracht en werk je vanuit vertrouwen of vanuit angst? Hoe spreek jij je eigen innerlijke kracht aan? Hoe voel je je in je vrouwenvel? Leef jij holistisch? Wanneer wij ouders voorbereiden op de geboorte en wij beperken ons tot het verstandelijk en praktisch niveau, dan riskeren zij het meeste van je lessen te vergeten wanneer ze gaan bevallen. Want dan moeten zij net ‘hun verstand op nul zetten’, toch? We leren hoe je ook op andere manieren het vertrouwen kan doen groeien van (toekomstige) ouders door hun innerlijke kennis en intuïtie aan te wakkeren met niet-rationele werkmethodes.

Module 3 gaat nog dieper. Je onderzoekt je eigen zwangerschap en geboorte en hoe dat een impact heeft gehad op wie jij nu bent- als persoon en als vroedvrouw. Bijna geen enkele vroedvrouw beseft dat indien zij zelf een (geboorte)trauma heeft meegemaakt, zij het geboorteveld beïnvloedt van de barende vrouw, met verhoogde kans op complicaties. Die ‘ruimen we alvast op’. Niet alleen je geboorte maar ook je kindertijd en andere levenservaringen beïnvloeden jouw uitstraling. En die energie heeft weer een effect op ouders. Hoe meer je als vroedvrouw aan de ‘zuivering’ van je binnenwereld werkt, hoe zuiverder het geboorteveld dat ouders omringt; waardoor je hun kans op een harmonieuze geboorte optimaliseert.

Praktisch

Begeleiding: Nina Benedicte
Wanneer: Module 1: telkens op donderdag:
14/2/2019, 28/3, 9/5, 27/6, 29/8, 10/10 en 14/11
Module 2: telkens op donderdag:
24/4/2019, 6/6, 11/7, 12/9, 24/10, 12/12 en 22/1/2020
Module 3: organisatie op vraag
Prijs: 100 euro per lesdag. Indien je reeds een module of opleiding bij mij volgde, wordt 100 euro van dit bedrag afgetrokken.
Vroegboekkorting (min 3 maanden voor startdatum): – 5 %
Locatie: Dia Damo – Leuvensebaan 368, 3040 Sint-Agatha-Rode (regio Leuven)
Inschrijvingen: via deze link

Wil je meer info over thema’s die in de modules aan bod kunnen komen of over het voorbereidingswerk? Of heb je vragen over haalbaarheid,  financiën,… aarzel dan niet om mij te contacteren op het nummer 0474/ 20 52 70 of me te mailen op ninabenedicte@diadamo.be