Cirkels

Cirkels

Een Cirkel is een kring van mensen die graag hun ervaringen delen. Of het nu gaat over een Open Cirkel rond een specifiek thema, een Moeder Cirkel of een Vrouwen Cirkel, iedere persoon in de cirkel krijgt de gelegenheid om zijn of haar verhaal neer te leggen. Niemand oordeelt, geeft commentaar, stelt ongewenste vragen. Wat ook kan, is een vraag waar je mee zit open in de groep gooien. Zo kom je te weten hoe andere mensen omgaan met een gelijkaardig probleem of gevoel en kunnen de ervaringen van anderen je inspireren.
Een Cirkel is veilige plek waar je dieper op een thema kan ingaan. Er hangt een respectvolle, intieme sfeer die de uitwisselingen wezenlijk anders maakt dan ‘een goeie babbel met een vriendin’. Het is ook een ideale context waarbinnen een ritueel zich kan voltrekken.

Enkele voorbeelden:

  • Angst is een emotie die de meeste mensen liever ontkennen of uit de weg gaan. Het probleem is dat angst zich niet zomaar laat onderdrukken en op de meest ongelegen momenten in je leven weer opduiken. In een Angstritueel zit je in een Cirkel waarbij je focust op al je piekerpunten en irrationele angsten. Er wordt ruimte aan gegeven: ze worden doorvoeld, in de ogen gekeken, uitgesproken en daarna met een ritueel gebaar losgelaten.
  • In een Moeder Cirkel kan je terecht met al je vragen over verzorging, borstvoeding, dragen, slapen, huilen , eten, opvoeding,… kortom de praktijk van je leven als mama. Je kan putten uit de ervaring van anderen of van de begeleidende vroedvrouw, tips delen en krijgen. Je kan ook je trots, vreugde of frustratie delen of op onderzoek waarom iets je raakt. Kortom: je krijgt de ruimte om te benoemen en te exploreren hoe je je écht voelt en welke vragen je je stelt als moeder.
  • Een Koppel Cirkel nodigt koppels uit om bij een bepaald facet van hun relatie stil te staan. Bepaalde gevoelens of knelpunten kunnen in de open groep uitgesproken worden. Mannen en vrouwen kunnen onderling delen over hun ervaringen. Er kunnen verbindende oefeningen in koppel worden uitgevoerd.
  • In een Rode Tent of Vrouwen Cirkel delen vrouwen over hun ervaringen rond de beleving van hun vrouw zijn en hoe hun menstruatie cyclus hun leven beïnvloedt.
Begeleiding: Nina Benedicte (alle Cirkels)
Hugo (Mannen Cirkel en Koppel Cirkel)
Wanneer: Organisatie op vraag
Prijs: Overeen te komen
Locatie: Overeen te komen
Afspraak: Onderling af te spreken
Info: 0474/ 20 52 70 of ninabenedicte@diadamo.be